Våre takseringstjenester

Bestill takst

Vi hjelper deg med alt fra verdivurdering til Reklamarsjon

Våre tjenester

Skadetaksering og skjønn

Ved skader forårsaket av brann, naturkatastrofer, vannlekkasjer eller innbrudd m.m. vil en skadetaksering være aktuelt. Skadetaksten sier noe om skadeårsak og skadeomfang, og gir en kostnadsberegning på reparasjonsarbeidet. Dette er ofte forsikringselskapet som rekvirere dette.

Verditakst

En verditakst uttrykker en eiendoms verdi – altså det beløpet eiendommen kan omsettes for. Dette er et svært verdifullt og ofte nødvendig grunnlag å ha når du skal selge boligen din. Under en verditaksering tas boligens størrelse, beliggenhet, vedlikehold og lignende forhold i betraktning.

Byggelånsoppfølging / Overtagelse bolig

Når du skal ta opp lån i forbindelse med bygging av ny bolig eller et annet byggeprosjekt, vil ofte lånegiver kreve en byggelånskontroll. Det vil si at en takstmann følger opp framdriften og rapporterer tilbake til lånegiver, slik at utbetalingene kommer kontinuerlig inn på byggeleders konto.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i grunn en rapport som sier noe om tilstanden på det som det reklameres på. Dette kan være en enkelt bygningsdel eller hele konstruksjoner. Reklamasjonsrapporter benyttes som regel mot en entreprenør eller i forbindelse med et boligsalg. Dette kan også for eksempel være at det oppdages skadedyr, råte eller andre alvorlige skader som forrige eier burde varslet om. Reklamasjonsrapporten danner da grunnlaget for en eventuell økonomisk erstatning.

 

Tilstandsrapport bolig

En tilstandsrapport sier noe om tilstanden til boligen du skal kjøpe eller selge, med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. En slik rapport er ikke obligatorisk, men anbefales av de fleste meglere. Tilstandsrapporten sier blant annet noe om boligens:

  • Tilstand på de ulike bygningsdelene som er på boligen
  • Forventede vedlikeholdskostnader oppgis i enkelte tilfeller 
  • Våtrom kontrolleres ofte ekstra da det er forbundet med høye kostnader på disse
  • Avvik fra byggeforskrifter bemerke

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er et krav ved flere ulike tilfeller ved nybygg og søknadspliktig ombygging. Den uavhengige kontrollen er ment for å ivareta sikkerheten til byggherre opp mot en entreprenør. Her kontrolleres våtrom/ produkter og luftlekkasje tall.

Trykktest av bolig / Termografering

En trykktest eller termografering av boligen din hjelper deg å finne ut hvor det evt. Kan være luftlekkasje. I 9/10 tilfeller skylles varmetapet luftlekkasjer, som for eksempel en glippe i isolasjonen eller om man har gamle vinduer. Under termograferingen lokaliseres varmetapet, slik at tiltak for utbedring kan tas.